Đặt xe: Cho thuê xe du lịch 4-45 chỗ tại Đà Nẵng

Thông tin khách hàng

Hai chiều Một chiều

Thông tin xe cho thuê

Số chỗ 4-45 Chỗ
Thương hiệu UNIVERSE
Màu sắc
Đời xe 2015-2016
Đơn giá 0 VNĐ
Ghi chú