Đặt xe: Thuê xe 45 chỗ Đà Nẵng

Thông tin khách hàng

Hai chiều Một chiều

Thông tin xe cho thuê

Số chỗ 45 Chỗ
Thương hiệu UNIVERSE
Màu sắc Trắng
Đời xe 2016-2017
Đơn giá 0 VNĐ
Ghi chú