Đặt xe: Thuê xe du lịch 35 chỗ tại Đà Nẵng

Thông tin khách hàng

Hai chiều Một chiều

Thông tin xe cho thuê

Số chỗ 4-45 Chỗ
Thương hiệu TOYOTA
Màu sắc
Đời xe
Đơn giá 1.700.000 VNĐ
Ghi chú